Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice FibichovaKontakty

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc

IČO: 70631026

e-mail: zshalkova@zshalkova.czweb: www.zshalkova.cz

GPS: 49.590117, 17.274026

školní jídelna (při ZŠ Demlova): +420 585 223 067, odhlašování obědů SMS +420 737 206 697

školní zubní lékař (MUDr. M. Pluháček): +420 585 224 416

Školní poradenské pracoviště:

Poradna e-bezpečí: https://poradna.e-bezpeci.cz

Vedení školy

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Zlámalová Anna
(ředitelka školy)
- 585 519 144 po telefonické domluvě anna.zlamalova@zshalkova.cz
Mgr. Pitnerová Soňa
(zástupkyně ředitelky)
- 585 519 131 po telefonické domluvě sona.pitnerova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana
(vedoucí ekonomického oddělení)
- 585 519 145 - jana.hermankova@zshalkova.cz
Bc. Martina Křístková
(kancelář vedení školy)
- 585 519 137 - martina.kristkova@zshalkova.cz

1. stupeň

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Baše Lenka IV. C 585 519 124 po telefonické domluvě lenka.base@zshalkova.cz
Mgr. Berková Michaela I. C 585 519 124 po telefonické domluvě michaela.berkova@zshalkova.cz
Mgr. Bílíková Dagmar II. C 585 519 124 po telefonické domluvě dagmar.bilikova@zshalkova.cz
Mgr. Brančíková Dana IV. B 585 519 143 po telefonické domluvě dana.brancikova@zshalkova.cz
Mgr. Doležalová Lucie III. B 585 519 143 po telefonické domluvě lucie.dolezalova@zshalkova.cz
Mgr. Grácová Eva V. A 585 519 143 po telefonické domluvě eva.gracova@zshalkova.cz
Mgr. Greplová Katarína, PhD. I. B 585 519 124 po telefonické domluvě katarina.greplova@zshalkova.cz
Mgr. Horáková Dana II. A 585 519 143 po telefonické domluvě dana.horakova@zshalkova.cz
Mgr. Hudcová Radka III. A 585 519 143 po telefonické domluvě radka.hudcova@zshalkova.cz
Mgr. Janecká Karolína V. B 585 519 143 po telefonické domluvě karolina.janecka@zshalkova.cz
Mgr. Kunertová Michaela IV. A 585 519 143 po telefonické domluvě michaela.kunertova@zshalkova.cz
Mgr. Navrátilová Romana I. A 585 519 124 po telefonické domluvě romana.navratilova@zshalkova.cz
Mgr. Pospíšilíková Veronika II. B 585 519 143 po telefonické domluvě veronika.pospisilikova@zshalkova.cz
Mgr. Říhová Zuzana - 585 519 124 po telefonické domluvě zuzana.rihova@zshalkova.cz
Mgr. Vozáková Michaela V. C 585 519 124 po telefonické domluvě michaela.vozakova@zshalkova.cz
Mgr. Vrajová Daniela III. C 585 519 124 po telefonické domluvě daniela.vrajova@zshalkova.cz

2. stupeň

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
PaedDr. Blumová Jiřina
(metodička prevence)
- 585 519 115 pondělí 14.00 - 15.00
(po tel. domluvě
kdykoli dle potřeby)
jirina.blumova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana - 585 519 145 po telefonické domluvě jana.hermankova@zshalkova.cz
Mgr. Juřicová Jana, PhD. VII. B 585 519 112 po telefonické domluvě jana.juricova@zshalkova.cz
Mgr. Kasalová Šárka VIII. A 585 519 142 po telefonické domluvě sarka.kasalova@zshalkova.cz
Mgr. Langerová Lenka VI. B 585 519 112 po telefonické domluvě lenka.langerova@zshalkova.cz
Mgr. Ličmanová Kristína - 585 519 115 po telefonické domluvě kristina.licmanova@zshalkova.cz
PhDr. Lipenská Libuše
(výchovná poradkyně)
- 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
čtvrtek 10.00 - 10.45
libuse.lipenska@zshalkova.cz
PaedDr. Pecháčková Jana
(správkyně web. stránek)
IX. B 585 519 112 po telefonické domluvě jana.pechackova@zshalkova.cz
Mgr. Protivánková Jitka - 585 519 112 po telefonické domluvě
jitka.protivankova@zshalkova.cz
Mgr. Přichystalová Martina VII. A 585 519 141 po telefonické domluvě
martina.prichystalova@zshalkova.cz
Mgr. Stantienová Yvona IX. A 585 519 112 po telefonické domluvě yvona.stantienova@zshalkova.cz
Mgr. Šiřická Jarmila - 585 519 141 po telefonické domluvě jarmila.siricka@zshalkova.cz
Mgr. Škulavík Jakub - 585 519 142 po telefonické domluvě jakub.skulavik@zshalkova.cz
Mgr. Šullová Zuzana VI. A 585 519 115 po telefonické domluvě zuzana.sullova@zshalkova.cz
Mgr. Titz Zdeněk - 585 519 134 po telefonické domluvě zdenek.titz@zshalkova.cz
Mgr. Vrbová Barbora - 585 519 147 po telefonické domluvě
barbora.vrbova@zshalkova.cz
Mgr. Zlámalová Lenka VIII. B 585 519 112 po telefonické domluvě lenka.zlamalova@zshalkova.cz

Školní družina

Dana Gajdůšková
vedoucí vychovatelka
2. oddělení
učebna III. A

II. A, část II. B, 4. A 585 519 129 dana.gajduskova@zshalkova.cz
Bc. Martina Fridrichová 1. oddělení
učebna IV. B

I. B 585 519 126 martina.fridrichova@zshalkova.cz
Bc. Martina Šišma Vitásková 3. oddělení
učebna V. C

I. A 585 519 128 martina.sisma.vitaskova@zshalkova.cz
Petra Fialová 4. oddělení
učebna V. A

III. C, III. A 585 519 123 petra.fialova@zshalkova.cz
Bc. Eliška Panáková 5. oddělení
učebna II. B

III. B, IV. C 585 519 121 eliska.panakova@zshalkova.cz
Bc. Pavlína Vytřasová 6. oddělení
učebna II. A

I. C 585 519 122 pavlina.vytrasova@zshalkova.cz
Jarmila Nevrlá 7. oddělení
učebna III. B

II. B, II. C, IV. B 585 519 125 jarmila.nevrla@zshalkova.cz