Fakultní základní škola Olomouc

Kontakty

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc

IČO: 70631026

e-mail: zshalkova@zshalkova.czweb: www.zshalkova.cz

GPS: 49.590117, 17.274026

správa stránek: webmaster@zshalkova.cz

školní jídelna (při ZŠ Demlova): +420 585 223 067, odhlašování obědů SMS +420 737 206 697

školní zubní lékař (MUDr. M. Pluháček): +420 585 224 416

pedagogicko-psychologická poradna (B. Kučková, Mgr. L. Hetová): +420 585 221 045

poradna e-bezpečí: https://poradna.e-bezpeci.cz

Vedení školy

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Zlámalová Anna
(ředitelka školy)
- 585 519 144 po telefonické domluvě zlamalovaanna@zshalkova.cz
Mgr. Pitnerová Soňa
(zástupkyně ředitelky)
- 585 519 131 po telefonické domluvě sona.pitnerova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana
(hospodářka)
- 585 519 145 - hermankova@zshalkova.cz

1. stupeň

(konzultace po předchozí telefonické domluvě, lze se domluvit i na jindy)

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Baše Lenka III. C 585 519 124 čtvrtek 14:00 - 15:00 lenka.base@zshalkova.cz
Mgr. Berková Michaela V. B 585 519 143 čtvrtek 14.00 - 15.00 michaela.berkova@zshalkova.cz
Mgr. Bílíková Dagmar V. A 585 519 143 pondělí 14.00 - 15.00 dagmar.bilikova@zshalkova.cz
Mgr. Brančíková Dana III. B 585 519 143 čtvrtek 14.00 - 15.00 dana.brancikova@zshalkova.cz
Mgr. Červenka Ondřej II. B 585 519 143 úterý 14.30 - 15.30 ondrej.cervenka@zshalkova.cz
Mgr. Grácová Eva IV. A 585 519 143 úterý 14.00 - 15.00 eva.gracova@zshalkova.cz
Mgr. Greplová Katarína, PhD. --- 585 519 124 po telefonické domluvě katarina.greplova@zshalkova.cz
Mgr. Horáková Dana I. A 585 519 143 čtvrtek 14.00 - 15.00 dana.horakova@zshalkova.cz
Mgr. Hudcová Radka II. A 585 519 143 úterý 14.00 - 15.00 radka.hudcova@zshalkova.cz
Mgr. Janecká Karolína IV. B 585 519 143 úterý 14.15 - 15.15 karolina.janecka@zshalkova.cz
Mgr. Kunertová Michaela III. A 585 519 143 čtvrtek 14.00 - 15.00 michaela.kunertova@zshalkova.cz
Mgr. Mlčochová Jitka I. B 585 519 143 pondělí 14.00 - 15.00 jitka.mlcochova@zshalkova.cz
Mgr. Navrátilová Romana V. C 585 519 124 úterý 14.00 - 15.00 romana.navratilova@zshalkova.cz
Mgr. Vrajová Daniela II. C 585 519 124 pondělí 14.30 - 15.30 daniela.vrajova@zshalkova.cz
Mgr. Vrbová Eva I. C 585 519 124 úterý 14.00 - 15.00 eva.vrbova@zshalkova.cz
Mgr. Zavadilová Michaela IV. C 585 519 124 čtvrtek 14.30 - 15.30 michaela.zavadilova@zshalkova.cz


2. stupeň

(konzultace po předchozí telefonické domluvě, lze se domluvit i na jindy)

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
PaedDr. Blumová Jiřina
(metodička prevence)
- 585 519 115 pondělí 14.00 - 15.00
(po tel. domluvě
kdykoli dle potřeby)
jirina.blumova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana - 585 519 145 po telefonické domluvě hermankova@zshalkova.cz
Mgr. Jirátková Julie - 585 519 112 po telefonické domluvě julie.jiratkova@zshalkova.cz
Mgr. Juřicová Jana, PhD. VI. B 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00 jana.juricova@zshalkova.cz
Mgr. Kasalová Šárka VII. A 585 519 142 čtvrtek 14.15 - 15.15 sarka.kasalova@zshalkova.cz
Mgr. Langerová Lenka - 585 519 112 po telefonické domluvě lenka.langerova@zshalkova.cz
Mgr. Ličmanová Kristína - 585 519 112 po telefonické domluvě kristina.licmanova@zshalkova.cz
PhDr. Lipenská Libuše
(výchovná poradkyně)
- 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
čtvrtek 10.00 - 10.45
libuse.lipenska@zshalkova.cz
PaedDr. Pecháčková Jana
(správkyně web. stránek)
VIII. B 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00 jana.pechackova@zshalkova.cz
Mgr. Protivánková Jitka - 585 519 112 čtvrtek 14.00 - 15.00
jitka.protivankova@zshalkova.cz
Mgr. Přichystalová Martina VI. A 585 519 141 úterý 14.00 - 15.00
martina.prichystalova@zshalkova.cz
Mgr. Stantienová Yvona VIII. A 585 519 112 pondělí 14.15 - 15.15 yvona.stantienova@zshalkova.cz
Mgr. Šiřická Jarmila IX. B 585 519 141 pondělí 15.15 - 16.15 jarmila.siricka@zshalkova.cz
Mgr. Škulavík Jakub IX. A 585 519 142 úterý 13.15 - 14.15 jakub.skulavik@zshalkova.cz
Mgr. Šullová Zuzana - 585 519 115 po telefonické domluvě zuzana.sullova@zshalkova.cz
Mgr. Titz Zdeněk - 585 519 134 pátek 14.00 - 15.00 zdenek.titz@zshalkova.cz
Mgr. Vrbová Barbora - 585 519 134 čtvrtek 14.00 - 15.00
barbora.vrbova@zshalkova.cz
Mgr. Zlámalová Lenka VII. B 585 519 112 čtvrtek 15.30 - 16.30 lenka.zlamalova@zshalkova.cz

Školní družina

Jméno Oddělení Třída Telefon E-mail
Dana Gajdůšková
vedoucí vychovatelka
2. oddělení
učebna II. A

II. A, část III. B 585 519 129 dana.gajduskova@zshalkova.cz
Karolína Janásková 1. oddělení
učebna I. B

I. B, část II. B 585 519 126 karolina.janaskova@zshalkova.cz
Bc. Martina Šišma Vitásková 3. oddělení
učebna IV. C

I. C, část II. A, část III. B 585 519 128 martina.sisma.vitaskova@zshalkova.cz
Petra Fialová 4. oddělení
učebna IV. A

III. C, část III. B, IV. 585 519 123 petra.fialova@zshalkova.cz
Bc. Eliška Panáková 5. oddělení
učebna I. C

III. A, IV. 585 519 121 eliska.panakova@zshalkova.cz
Bc. Pavlína Vytřasová 6. oddělení
učebna I. A

I. A, část II. B 585 519 122 pavlina.vytrasova@zshalkova.cz
Bc. Veronika Pospíšilíková 7. oddělení
učebna II. B

II. B, II. C 585 519 125 veronika.pospisilikova@zshalkova.cz