Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova

týden od 27. 01 do 31. 01.Přestup žáka

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku na školní rok 2020/2021 budou přijímány od 4. 5. 2020.

Dříve došlé žádosti budou zamítnuty. O přestupu rozhoduje ředitelka školy a není na to právní nárok.