Zahraniční návštěvy

Na začátku května jsme měli ve škole příležitost přivítat dvě zahraniční návštěvy.

V pátek 5. května to byla skupina 6 pedagogů z Kazachstánu a ve středu 10. května 43 studentů s pedagogickým doprovodem z Nizozemska. Obě skupiny k nám zavítaly v rámci naší spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V případě holandských hostů to bylo již podruhé. Studenti si připravili pro naše žáky krátký program (různou formou prezentovali svou zemi, hráli s nimi hry, soutěžili apod.) Byla i příležitost popovídat si v angličtině. Nechyběla prohlídka školy za asistence žáků 8. a 9. tříd, kteří hosty ve skupinách provedli po vybraných stanovištích. Na nich je čekal krátký výklad o historii školy, odborných učebnách, tělocvičně, klubovně i cvičné kuchyňce, taktéž v podání našich nejstarších žáků.

Fotodokumentace k návštěvě z Kazachstánu
Fotodokumentace k návštěvě z Nizozemska