Obědy poslední den

28. června 2024 se bude oběd vydávat od 11.00 do 12.00. Informace o odhláškách pro připomenutí znovu zde:

Stravování  ve školní jídelně končí v pátek 28. 6. 2024. Odhlášky na poslední  dny v červnu tj. 26. 6. - 28. 6. se přijímají do  Ú T E R Ý  25. 6. 2024 do 10.30 hodin.

Kdo předpokládá, že se  poslední dny v  červnu již nebude stravovat, ať se nejpozději v úterý 25. 6. 2024   o d h l á s í.  NEPOŽADUJTE ZMĚNY PO TOMTO TERMÍNU.

Stravování pro všechny začne o p ě t  v  PONDĚLÍ   2. 9. 2024. Kdo se ze stravování  n e o d h l á s í , bude ke stravování na školní rok  2024/2025  AUTOMATICKY PŘIHLÁŠEN  a od 2. 9. 2024 bude již pro všechny připraven – uvařen oběd.