Závěrečné práce

Závěrečné práce žáků 9. tříd jsou dlouhodobě součástí našeho školního vzdělávacího programu. Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit je před svým učitelem a stručně prezentovat na závěrečném shromáždění před svými spolužáky.
Termíny:
do 15. března 2024 – zadání tématu
do 26. dubna 2024 – termín 1. povinné konzultace s vedoucím práce
do 15. květen 2024 – termín 2. povinné konzultace s vedoucím práce
10. června 2024 – uzávěrka pro odeslání elektronické verze závěrečné práce
11. června 2024 – uzávěrka pro odeslání powerpointové prezentace
17. června 2024 – prezentace závěrečných prací v tělocvičně a ocenění nejlepších žáků (předběžný termín)
Materiály:
Dopis rodičům a žákům k závěrečným pracím
Kritéria pro hodnocení závěrečných prací 
Nabízená témata závěrečných prací 2024Dopis rodičům a žákům k projektu Závěrečné práce žáků 9. tříd