Školní jídelna

Stravu zajišťuje jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc
Pro přihlašování a odhlašování obědů použijte přednostně internet: 
http://www.strava.cz, číslo zařízení 0576