Školní parlament – úvod

Ve školním roce 2023/2024 se školní parlament schází pod novým vedením. Jeho předsedou je Vojtěch Hradil z 6. A, místopředsedou Štěpán Lýsek z 5. C, mluvčími jsou Anna Zavadilová z 3. C a Tereza Dohnalová z 4. C, a zapisovateli jsou Marek Barshatskyi z 6. A a Ema Teššeny z 8. A. Parlament zastřešují učitelé Libuše Lipenská a Jakub Svoboda spolu se školní psycholožkou Lucií Slovákovou.

Schůze parlamentu se koná každý první čtvrtek v měsíci a dále podle potřeby k projednání předložených návrhů. Zástupci jednotlivých tříd přicházejí s návrhy, buď svými nebo za svou třídu, a společně se snaží vytvářet příjemnější prostředí ve škole, plánovat akce a soutěže a zapojit se nad rámec běžné školní docházky.