Školní parlament – návštěva ZŠ Svatoplukova

Dne 13. 11. 2023 navštívili členové našeho školního parlamentu ZŠ Svatoplukova. Návštěva sloužila k inspiraci pro zavedení inovativních a herních míst do prostředí chodeb naší školy.


Při této příležitosti jsme zjistili, že mnohé prvky, které ve Svatoplukově škole přispívají k obohacení vzdělávacího procesu i v době přestávek, by mohly být úspěšně začleněny i do prostředí naší školy. Mohly by podpořit aktivní vyžití žáků a dopomoci jim k vybití energie přebývající ve vyučovacích hodinách. Našli jsme konkrétní nápady k posílení interaktivních a ekologicky zaměřených aktivit.