Školní parlament – 4. 1.

První čtvrtek v novém kalendářním roce proběhlo další pravidelné setkání našeho parlamentu. Začátkem byla zavedena hned dvě nová pravidla pro členy parlamentu.

Členové musí mít na každé setkání zápisník na případné úkoly a poznámky, které mají jako členové parlamentu za úkol prezentovat svým spolužákům ve třídě, a v návaznosti na to pravidlo druhé, kdy musí všechny podněty a domluvy nejprve komunikovat s třídní učitelkou/učitelem.

Nemilou součástí tohoto setkání byla i rozprava o probíhajícím vandalismu na záchodech a krátká diskuze o tom, jak tomu předcházet. Dále si jednotlivé třídy rozebraly vytváření některých z herních prvků, které budeme přidávat na chodby.