Školní parlament – 8. 2.

Dne 8. 2. 2024 se sešel již klasicky školní parlament, aby probral dřívější a vznesl nové body, kterými chtějí žáci jednotlivých tříd zlepšovat prostředí školy.

Členové přinesli nápady k řešení a vedli společnou diskuzi s vedoucími učiteli. Dále dostali za úkol do 22. 2. poslat paní učitelce Lipenské za svou třídu návrhy na znělku, která by nahradila současné klasické zvonění. Na závěr byli všichni pobídnuti, aby zkusili ve svých třídách vymyslet a navrhnout nějakou soutěž či aktivitu, která by mohla pobavit a ozvláštnit běžný školní týden.