Školní parlament – 2. 5.

Dnes jsme se sešli opět po měsíci. Naplánovali jsme návštěvu členů školního parlamentu v roli diváků na Dětské konferenci, která se bude konat 13. května.

Nadnesli jsme téma dětského dne.

V červnu se jako poděkování všem členů parlamentu za jejich práci uskuteční výlet do Prahy. Hlavním bodem programu bude návštěva Poslanecké sněmovny a možná i Senáru ČR.