Z jednání SRPŠ

Výše členského příspěvku byla pro školní rok 2023/2024 stanovena ve výši 300 Kč za dítě, v případě sourozenců každé další dítě 150 Kč (tedy starší platí 300 Kč a mladší 150 Kč).

Stanovy spolku (poslední aktualizace 7. listopadu 2023)

Zápis z jednání Shromáždění delegátů 7. listopadu 2023 7. listopadu 2023

Zápis z jednání výboru 7. listopadu 2023 7. listopadu 2023