Odlož mobil ve škole

Naše škola se v měsíci dubnu zapojí do soutěže „Odlož mobil ve škole“.

Jedná se o společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Statutárního města Olomouc, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Žáci budou o akci průběžně informování na třídnických hodinách, rodiče byli osloveni prostřednictvím Edookitu.

24 04 06 odloz mobil plakat