Školní řády

Vnitřní řád školní družiny platný od 2. 9. 2019

Upravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem platný od 15. 2. 2021

Školní řád platný od 13.10.2023

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny platný od 1. 9. 2022