Informace o ochraně oznamovatelů

Seznamte se s informacemi dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů